Wrocław, dn.

niniejszym zaświadcza się, że na dzień wydania Certyfikatu

Network Marketing Elżbieta Borowczak


(nazwa firmy)

ul. Tylna 27a/6, 56-200 Góra


(adres)

6991035042


(NIP, KRS, REGON)

nie posiada żadnych przeterminowanych zobowiązań notowanych w biurach informacji gospodarczej i giełdach wierzytelności określonych w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. N. 81. poz 530)

Weryfikacja certyfikatu na dzień
Ważność certyfikatu można potwierdzić na stronie